NYHETSBREV SEPTEMBER 2022

Sommaren har tagit slut och vi hoppas nu på en skön september så att vi en sista gång kan ta en tur med båten. Sen väntar upptagningen som Ålstens Marinteknik gör åt oss medlemmar.

Upptagning
I mitten av september börjar ÅMT med sitt stora arbete att torrsätta våra båtar. Som vanligt kontaktas Marika och Benny på ÅMT för aktuell upptagningsdag (medlemmen behöver ej närvara vid upptagningen). De nås på tel.08-26 69 68 eller på mail service@alstensmarinteknik.se. Läs mer om hur upptagningen går till på hemsidan, på anslagstavlan på Grindstugan eller det mail som skickats ut till varvsliggare. Glöm inte att innan upptagning överlämna alla nycklar som behövs för att låsa upp och förflytta båten från hamnplatsen till upptagningsrampen.

Trailer och trailerbåt
Innan upptagningen kan starta måste varvsplanen vara iordningställd och fri från trailers och annat som hindrar ÅMT:s arbete. Därför är det viktigt att ni som har trailerplats eller trailerbåt på varvsplan avlägsnar dessa från varvet senast 15/9. En avgift för flytt efter detta datum kan tillkomma för de som ej tagit hand om sin trailer eller trailerbåt. För att hjälpa er att komma ihåg detta kommer vi dessutom skicka ett mail till er.

Mastkranen
Platsen vid mastkranen är i första hand till för båtar som mastar av eller mastar på. Ibland är det många som vill göra detta och därför är det viktigt att man ligger på platsen under så kort tid som möjligt, och alltid någon på plats. Se till att segel och bom och allt runt omkring är nedtaget så det bara är nedtagning av själva masten som ska göras vid mastkranen. En hjälpande hand är ofta uppskattad vid dessa ibland tunga och komplicerade lyft.

Stölder
Vi har blivit uppmärksammade på att ett flertal stölder av växelhus och drev skett i närområdet. Detta har gjorts även på båtar i sjön, och då under vattnet. Därför uppmanar vi er att göra vad som kan göras för att minimera stölder av detta slag nu när båtar och motorer kommer upp på land och blir ännu mer lättillgängliga.

Kö till hamn- och varvsplats
Vi har många som står i kö för hamn- och/eller varvsplats. Vi vill att denna kö skall vara så aktuell och korrekt som möjligt så att vårt arbete med platstilldelning går smidigt. Av den anledningen kommer vi i höst skicka ut ett mail till de som står i kön med en uppmaning om att kontrollera och uppdatera sin köplats. I mailet kommer mer information om detta.

Rätt båt på rätt plats
Vi har i augusti kontrollerat huruvida rätt båt ligger på rätt plats. Varje hamnplats har en båt registrerad för hamnplatsen och det är av största vikt att det stämmer. Anledningarna är flera men framför allt måste vi ha kontroll på ägare/medlem, båtbotten och att den är försäkrad. Allt detta behövs i händelse av olycka eller annat. Det är av den anledningen viktigt att om du byter båt, men nyttjar samma hamnplats, meddelar om detta båtbytet. Det är dessutom ett ansvar gentemot alla de som väntar på hamnplats att det inte sker ”andrahandsuthyrning” eller annat av hamnplatser.

Vi kommer fortsättningsvis genomföra dessa kontroller löpande då vi vid detta tillfälle uppmärksammade ett antal ”felaktigheter” som nu ska följas upp.

Ordförande har ordet
Nu är vi inne i september och båtsäsongen börjar nå sitt slut. Efter att ha varit ute med båten i tre månader kan jag konstatera att båtsäsongen många gånger är betydligt kortare än man tror. I Kalmar är båtmacken endast bemannad i juli. Många sommarrestauranger öppnar inte förrän tidigast midsommarveckan. De svenska båtarna lyste med sin frånvaro före midsommar. Det är alltså otroligt lugnt och skönt i både naturhamnar och gästhamnar. Vi har gått till flera ställen vi aldrig går till i juli och vi haft många trevliga möten med tyskar, danskar och holländare. Jag kan verkligen rekommendera att ibland ge sig ut på sjön när det inte är överfullt. Något annat jag insåg när vår kyl slutade fungera är att det går fort att glömma hur båtlivet och båtarna har förändrats. Jag har seglat hela mitt liv. Från 1961 till 1996 hade ingen av de båtar jag varit ute med kyl. Det som användes var en hink i kölsvinet. En del av er tror att jag skämtar när jag säger att det funkade på seglingar under fyra veckor. Det var planering och konserver som gällde. Några av er undrar hur hon kunde få ner en hink i kölsvinet. Även båtarnas konstruktion har ändrats. I vinter blir det alltså byte av kompressor.

Tänk på att läsa den information som finns på hemsidan och i nyhetsbrev gällande upptagning.

Ta en fin båttur när höstvädret tillåter och dröm om kommande båtsäsong.  

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Ålstens Båtsällskap