Det finns ett antal olika verksamheter och aktiviteter som sker i ÅBS regi eller inom ÅBS område. Nedan beskrivs några av dessa men på grund av de rådande restriktionerna p.g.a. Covid-19 är vissa aktiviteter inställda. För närvarande gäller det utbildningar och 6 junifirandet.