Sjöscoutkåren Drakarna har en del av sin verksamhet i och på ÅBS lokaler och område. De har haft sina båtar och bedrivit verksamhet hos oss sedan början av 1950-talet.

Kåren har som syfte att bedriva god ungdomsverksamhet. Kåren har sina båtar i hamnen sommartid och på varvet vintertid. Drakarnas flotta består av tio båtar, fyra ruffade båtar, fem mindre segelbåtar och en säkerhetsbåt.

Scouterna har också ett eget utrymme som de använder för sin verksamhet och 2020 fick de en ny och upprustad lokal för sina ungdomar.

Verksamheten bedrivs under vår, sommar och höst. Fram till sjösättning är medlemmarna nere och vårdar och rustar båtarna inför säsongen och under seglingssäsongen seglar scouterna måndag till torsdagskvällar.

Allt det här ger ungdomarna en möjlighet att känna av och lära sig grunderna i segling och sjömanskap och fostra en framtida generation av båtmänniskor. Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Verksamheten drivs på ideell basis.