Ålstens Båtsällskap har återigen börjat arrangera seglarläger. 2022 var det mellan den 19 – 23 juni.

Det var ett dagläger mellan kl 9:00 och 16:00 för barn åtta år och uppåt och kostade 2.500 kr och i det ingick även ett medlemskap i ÅBS för 2022. Vissa var nybörjare och andra hade varit med på läger tidigare eller seglat med föräldrar. Seglingen anpassas efter vädret och deltagarnas förmåga.