För dig som har hamnplats och vill byta hamnplats eller har köpt eller har för avsikt att köpa en annan båt så är det viktigt att anmäla detta så snart som möjligt på Mina sidor.

Kom då ihåg att båtar som har en hamnplats på ÅBS inte får vara målade med biocidinnehållande båtbottenfärg och därför måste vid båtbyte en ny miljödeklaration lämnas in till styrelsen.

Läs mer om vad som gäller i hamnen här.

Observera att hamnplatserna som finns är de som fördelas. Vi flyttar inga bommar eller bygger om hamnen för att just din båt ska få plats. Detta kan innebära att hamnplats inte kan erbjudas vid byte, framför allt byte till större båt. Anmäl därför så snart som möjligt om du byter till en båt som inte ryms på din nuvarande hamnplats.