Plats för att vinterförvaring av master, bommar o.likn. finns i Mastskjulet och på masthyllor på 200-bryggan

I Mastskjulet och på masthyllorna utomhus  skall enbart master, bommar och spirbommar förvaras. I ena bortre hörnet i Mastskjulet finns en liten verkstadsbänk för enklare egna arbeten på mast och rigg. Allt som är inlagt i Mastskjulet och på masthyllorna skall vara uppmärkt med ägarens namn och telefonnummer. Masthyllorna utomhus är avsedda för master som p.g.a. sin längd inte får plats i Mastskjulet.

I Mastskjulet finns (när de ej används):
• ÅBS maststege för att ta sig upp första biten från bryggan upp i kranen
• ÅBS mastvagn
• ÅBS mastbockar
• ÅBS lyftsling (grönt) till kroken i mastkranen

För master som förvaras på platser enligt ovan gäller:
– Masten skall vara avklädd från vantspridare och annat utstickande, löst/relativt lätt borttagbart.
– Vant (utan spridare), stag och fall skall vara tätt surrat längs med masten.
– Förstagsprofil och rulle skall vara tätt surrat längs med masten.
– Med masters, bommars och spirbommars totallängd avses från yttersta spets i ena ändan till det som sticker ut längst i andra ändan på det sätt som mast och bom avses att läggas in i och förvaras i facket.

Så här placeras master, bommar och spirbommar:

• Master med totallängder över 15,8 meter:
Masthyllorna utomhus längs med 200-bryggan.

• Master med totallängder mellan 13,5 och 15,8 meter:
Mastskjulet gång 1, vänster och höger sida. De kortaste och lättaste i de översta facken medan de längsta och tyngsta får plats i de nedre facken.

• Master med totallängder mellan 11,0 och 13,5 meter:
Mastskjulet gång 2, vänster och höger sida. De kortaste och lättaste i de översta facken, de längsta och tyngsta i de nedre facken.

• Master och bommar med totallängder mellan 4,0 och 13,5 meter:
Mastskjulet gång 3, vänster sida. De kortaste och lättaste i de översta facken, de längsta och tyngsta i de nedre facken.

• Segeljollemaster:
Mastskjulet gång 3, höger sida är prioriterad för jolleseglarnas master med seglen upprullade kring masten.

• Korta master och bommar med totallängd upp till 4,5 meter:
Mastskjulet bakre kortväggen, övre delen

• Nedre delen, korta master och bommar med totallängd upp till 3,5 meter:
Mastskjulet bakre kortväggen

Masthyllorna utomhus längs med 200-bryggan är avsedda för master som ej går in i mastskjulet. Finns plats härutöver på masthyllorna utomhus är detta utrymme därefter tillgängligt för medlemmars övriga master och bommar.

Sommarförvaring i mastskjulet (1 juni-15 september)
Mindre, lätta båttillbehör får under ovan angiven sommartid tillfälligt förvaras här.

Båttäckningsmaterial som stöttor, täckställningsdelar, presseningar, presseningstyngder, stegar, bockar, m.m. får ej förvaras i mastskjulet utan skall läggas i båtskjulets fack 1 och 2 (räknat från varvsgrinden).