Varvet är endast avsett för båtar med en maximal vikt av 8 ton och som kan tas upp med befintlig utrustning (max bredd 3,80 och djup 1,85). Ålstens Marinteknik sköter all torr- respektive sjösättning för ÅBS enligt fastställd prislista. Tjänsten faktureras direkt av Ålstens Marinteknik.

Båtar som har enbart varvsplats på ÅBS bör inte vara målade med biocidinnehållande båtbottenfärg då sådan båt ej får tvättas, rengöras eller avspolas på varvet.

Sommarvarv

Trailer parkering
Det finns ett begränsat antal platser för båttrailer under tiden 1 juni till och med 15 september. En förutsättning för att kunna få trailerplats är att båten har hamnplats. Trailern få vara max 2,5 m bred för att få plats. Trailern ska vara märkt med ÅBS märketikett, vilken erhålles efter betalning för platsen. Under annan tid är uppställning av trailer inte tillåten på varvsområdet. Trailern ska vara godkänd av Transportstyrelsen för transport på allmän väg.

Trailerbåt (båt på trailer)
Det finns ett begränsat antal platser för trailerbåt under tiden 1 juni till och med 15 september. Trailern få vara max 2,5 m bred och båtstorleken är maximerad till 6 meter. Trailern ska vara märkt med ÅBS märketikett, vilken erhålles efter betalning för platsen. Under annan tid är uppställning av trailer inte tillåten på varvsområdet. Trailern ska vara godkänd av Transportstyrelsen för transport på allmän väg.

Vintervarv

Det är Ålstens Marinteknik som ansvarar och avgör vilka båtar som kan tas upp på varvet. Faktorer som påverkar är båtens storlek och tyngd samt även markförhållandena på varvsområdet. Varvet är avsett för båtar med en maxvikt på 8 ton och som kan tas upp med befintlig utrustning, vilket innebär att båten inte får vara bredare än 3,8 m och inte gå djupare än 1,85 m. Är du osäker kontaktar du Varvsansvarig. De båtar som har hamnplats i ÅBS kan normalt även ligga på varvet.

Värmare, lampor och andra elektriska apparater får endast vara inkopplade då ägaren finns i båtens omedelbara närhet. Står din båt mot lösa stöttor typ Sea Quip eller mot lösa sidobockar får presenningen inte fästas i stöttorna /bockarna. Tyngder till presenning får endast vara fyllda med vatten eller sand enligt Stockholms Stads miljöregler. Fyll inte fullt med vatten så det kan expandera när det fryser.

Glöm inte bort att titta till din båt när hon står på land. Höststormar och mycket snöande under vintern kan ställa till stora skador på täckställningar, presenningar och i slutändan på din båt. Det har även förekommit stölder i båtar under vintertid.
Varvsområdet är uppdelat i sektioner, det är din placering som avgör när du kommer att sjösättas. Schema med sjösättningstider anslås på klubbens anslagstavlor och finns även angivet på upptagningsfakturan från ÅMT. Notera att du måste vara klar i god tid för sjösättning. Båt som ej är färdig i tid och därmed ligger hindrande för bakomvarande flyttas på ägarens bekostnad.

Tampar för hantering, bogsering och förtöjning skall finnas lätt tillgängliga på däck vid sjösättningen. Båten skall dessutom vara ordentligt avfendrad.

I samband med sjösättningen skall båtägaren städa sin varvsplats. Båttäckningsmaterial som stöttor, täckställningsdelar, presseningar, presseningstyngder, stegar, bockar, m.m. får ej förvaras i mastskjulet utan skall läggas i båtskjulets fack 1 och 2 (räknat från varvsgrinden). Täckningsmaterial får inte ställas mot områdets stängsel.
Enligt vårt avtal med Stockholms Stad skall varvsområdet vara tömt på båtar senast 1:a juni varje år.

Båt som inte har hamnplats i ÅBS får ligga kvar i hamnen till efterföljande helg.