I mitten av september börjar Ålstens Marinteknik AB med höstupptagning av båtar på Ålstens Båtsällskap. Av den anledningen måste alla båttrailrar vara borta senast den 15 september.

Medlem med varvsplats erhåller i augusti mail med information om hur upptagningen går tillväga.

Ålstens varvskarta med områden

Upptagning per område (preliminära tider)

OmrådeVeckaDatum
E3715-16/9
E3819-23/9
D3926-30/9
D403-7/10
C4110-14/10
B4217-21/10
B4324-28/10
A4431/10-4/11
A457-11/11

OBS! Om ÅMT blir tvungna att hantera/flytta er trailer, kommer de debitera er kostnaden (utan kontakt med er innan.) Ni som tar upp era båtar själva, kontakta ÅMT för hänvisning av plats (endast de som har varvsplats för trailer och båt).

För övriga båtar som ÅMT tar upp och pallar av, kontakta dem snarast för planering av er upptagning och eventuell andra tjänster. Se Varvsområdeskarta på ett ungefär hur tidsplaneringen ser ut vid upptagning och när man blir sjösatt i respektive område. B och D område bakom mastskjul är för större segelbåtar och motorbåtar. Tidig torrläggning innebär sen sjösättning och sen torrläggning innebär tidig sjösättning (se preliminära sjösättningstider). På upptagningsfakturan från ÅMT står planerad sjösättningsvecka.

Tjänster ni kan beställa av ÅMT inför vintern är:
• Hyra av pallmaterial
• Motorservice, olje- och filterbyten, generell översyn
• Glykolkörning för att motorn inte ska frysa
• Konservering toalett, OBS igen tömning av toalett. Måste vara gjort innan upptagning
• Vintersäkra färskvattensystemet
• Tömning av varmvattenberedare
• Drevservice demontering av drev från båt med vinterförvaring
• Demontering och montering av batteri och underhållsladdning under vintern
• Täckning med krympplast (måste i så fall tas upp på land innan den 1 nov)
• Service utombordare och demontering och montering av växelhus (minska stöldrisken)
Övriga arbeten utförs sommartid eller mån av tid. Vissa arbeten kan dock göras vintertid. Glöm inte att höra av er så tidigt som möjligt så de hinner med och planera, och vi slippa gissa vad ni vill ha utfört. Glöm inte att lämna in nycklar.

Ni behöver inte vara med vid upptagning eller sjösättning. Inför upptagningen måste ni som har eget pallmaterial se över detta och att det är tydligt märkt med ert namn och att det är i bra kondition. Uppfyller de inte kraven så använder och debiterar ÅMT eget material.

Bockar för motorbåt skall ha en höjd på minst 50 cm och bock eller frontstöd (stödet som står i fören) får max vara 120 cm bred . Se till att stöttorna på bockarna är justerbara med gängor.

Inga vaggor är tillåtet, täckning får ej fästas i stöttorna och eventuella tyngder får endast fyllas med vatten eller sand (Stockholms Stads miljöregler).

Låt ert pallmaterial stå där det är uppställt, ÅMT hämtar det när de tar upp er båt.

Tänk på att ta bort ”gubblinor” så det underlättar för oss när man ska hämta er båt för upptagning. ÅMT tar inte med ert förtöjningsmaterial från bryggorna förutom de som har förtöjningsmaterial på stolpar eller Y-bommar. Dessa tar man bort och lägger på båten om ni har ett bra schackel eller helst karbinhakar.

Avspolning av båtskrov sker endast om den är omålad eller har insjö (Mälaren) godkänd färg (biocidfria färger). Kontakta ÅMT för avspolning vid upptagning.

Kontakt med ÅMT sker lättast på mail när vi börjat med upptagningarna.
Mail: service@alstensmarinteknik.se Telefon: 08-26 69 68