Som medlem kan du ansöka om båtplats. Som medlem kan du inneha hamnplats för en segel- eller motorbåt samt en segeljolle och två kajaker. Är det fler ägare av båten skall samtliga delägare vara medlemmar i ÅBS. Det är för närvarande många som önskar båtplats och i dagsläget är det 8 – 10 års väntetid för hamnplats, 6 – 8 år för varvsplats och upp till 2 år för segeljolle/kajak.

Båt som har en hamnplats på ÅBS får inte vara målad med biocidinnehållande båtbottenfärg. En miljödeklaration som bekräftar detta skall inlämnas till styrelsen innan tilldelningen bekräftas. Båt med enbart varvsplats bör inte heller vara målad med biocidinnehållande båtbottenfärg då sådan båt inte får tvättas, rengöras eller avspolas på varvet.

Hamnen är avsedd för båtar med en storlek understigande 12 m längd eller 4 m bredd och en maximal vikt på 8 ton.

Varvet är avsett för båtar med en maximal vikt på 8 ton och som kan tas upp med befintlig utrustning (bredd max 3,80 och djup 1,85 djup).

Du loggar in på Mina sidor i vårt medlemssystem och under fliken ”Kö” registrerar du båtens fabrikat och mått samt vilken typ av plats du önskar. Vi har sommarplatser i hamnen och vinterplatser på varvsområdet. Särskilda platser finns för kajaker, segeljollar och fritidsbåtar och det finns också ett mycket begränsat antal platser för trailers med båt och trailers utan båt. Vi har ett båtskjul med ett fåtal platser. Dessa är endast till för reparationsarbeten och ansökan om plats här mailas till ÅBS. De olika avgifterna hittar du här.

Plats i kön avgörs av när du blev medlem i ÅBS dvs ditt medlemsnummer är din köplatsbiljett. Vi har valt att prioritera sökande med längst tid som medlem. Detta innebär att det är svårt att kunna ge exakt besked om hur lång väntetiden är vid ett givet tillfälle. En sökande med lång tid som medlem kan anmäla sig i kön när som helst och genom sitt långa medlemskap komma långt fram i kön.

Hamnplatserna som finns är de som fördelas. Vi flyttar inga bommar eller bygger om hamnen för att just din båt ska få plats. Likaså för varvsplats, där är det också upptagningsvagnen och rampen som har sina begränsningar. Övervägande delen av våra hamnplatser har en bredd mellan 2 – 2,9 meter. Detta gör att kötiden för bredare båtar vanligtvis blir längre jämfört med smalare båtar och därför är det svårt att ge exakt besked om hur lång väntetiden är vid ett givet tillfälle.

Tilldelning av varvs- och hamnplats
Hamn- och varvsplatser tilldelas sökande först efter att en medlem sagt upp sin plats. Fördelning av båtplatser sker av ÅBS i februari-mars. Ska du vara säker på att vara med bland de som tilldelas plats måste dina båtuppgifter finnas i kön senast vid årsskiftet. Om du med ett långt medlemskap ställer dig i kön efter årsskiftet är det inte säkert att du tilldelas en plats den säsongen utan står kvar i kön till nästa säsong.

Exempel: Längst fram i kön har vi en sökande med medlems-nummer 950603 som söker plats för en 3,75 m bred båt. På andra plats i kön söker medlem 100819 plats för en båt som är 2,3 m bred. Just detta år har vi inga tillräckligt breda platser för den 3,75 m breda båten, men det finns tomma platser för båtar med en bredd upp till 2,80 m. Medlem 100819 får alltså en plats medan 950603 får vänta ytterligare ett år.

Om du som ny medlem registrerar en båt i kösystemet i samband med att du just blivit medlem är det viktigt att du med jämna mellanrum tänker igenom ditt båtval. Vi har dessvärre lång kötid på framför allt hamnplatser. Inte sällan ställer det till det när vi från ÅBS kontaktar någon med lång kötid och erbjuder en hamnplats. Ofta har då båtplanerna ändrats och båten som man registrerade från början är inte aktuell utan ersatts med en annan båt vars mått inte överensstämmer med måtten i köregistreringen.

Vårt råd är att vänta med att ställa sig i kön till 5-6 års medlemskap passerat. Skulle kötider förkortas dramatiskt lovar vi att i god tid hålla våra medlemmar informerade.