Instagram använder vi oss av för att snabbt och enkelt få ut information om verksamheten inom ÅBS. Det kan vara om allt möjligt som ger er medlemmar och även andra lite bilder från händelser eller annat som har att göra med ÅBS verksamhet. Du hittar oss på @alstensbs