Nattvaktsplikt har seniormedlemmar med hamnplats.

Ett vaktpass avser tiden 22.00-02.30 eller 02.30-06.00. Det är lämpligt att vara två personer varav då en måste vara minst 18 år (har inte medlemmen fyllt 18 år innan nattvaktssäsongen är slut ersätts den med arbetsplikt). Du bokar ditt nattvaktspass via Mina sidor.
Man väljer fliken Schema och där väljer man schemat för Nattvakt eller Gula huset. Sen väljer man vilken månad man vill titta på och klicka på Sök. Scrolla ned till det datum du vill boka tiden på och efter en ledig tid och klicka på Boka. När du är klar klicka på Tillbaka. Du får en mailbekräftelse och nästa gång du går in på Schema så står bokningen där,. Påminnelser om bokad nattvakt och arbetsplikt kommer via mail två dagar innan bokad aktivitet samt en dag innan via SMS.

Kan man inte genomföra ett pass man bokat sig för skaffar man ersättare eller om det inte går, boka av ditt pass via hemsidan snarast möjligt så att någon annan kan få möjlighet att ta det passet.
Vi går nattvakt för att genom vår närvaro avskräcka stölder och skadegörelse av sällskapets och enskilds egendom och för att hålla ett vakande öga över vad vädrets makter kan åstadkomma med våra båtar, bryggor och förtöjningar.

När du är nattvakt använd då den gula västen så att du syns och även visar att du är nattvakt. Var försiktig, använd flytväst, speciellt vid dåligt väder. Gå i mitten av bryggan, då minskas risken att falla i vattnet om du råkar snubbla. Det kan vara både vått och halt av frost.

Från och med 2021 använder du din nyckeltagg för att registrera vaktrundorna. Inga papper behöver lämnas till kansliet. Du använder din nyckeltagg för att registrera dina vaktrundor vid Nattvaktstornet, Gula Huset samt Grindstugan. Vid ankomst görs första vaktrundan omgående.

Nattvaktsinstruktion

  • När du inte går rond skall du befinna Dig i nattvaktstornet.
  • Den första rundan blippar du dosan vid dörren på följande platser och i följande ordning, Nattvaktstornet, Gula Huset samt Grindstugan
  • Följande vaktrundorna påbörjas senast en timme efter föregående. Rundorna genomförs oregelbundet både avseende tid o väg
  • Vid varje rond kontrolleras grindar och dörrar och att belysning fungerar
  • Notera om det förekommer bilar som kör ner till varv eller hamn under natten.
  • Anteckna båtar som lägger till vid klubbens bryggor eller macken. Detta görs på rapportblanketten.
  • Titta på båtarna och förtöjningar vid rundan. Se särskilt på de öppna båtarna, speciellt vid regn, så att de inte ligger för djupt och behöver ösas. Reagera om en båt plötsligt rör sig trots vindstilla och inga vågor förekommer.
  • Om du noterar intrång i hamn eller på varv skall du tillkalla polis.

OBS: Ingrip aldrig handgripligt. Utsätt dig inte för några risker. Ring polisen i stället.

Västerortspolisen och sjöpolisen tillkallas på telefon 114 14 eller 112.
Glöm ej att även kontakta båtägare vid skada. Medlemsregister finns i pärmen i nattvaktstornet.

Återbetalning av nattvaktsdeposition
Nattvaktsdepositionen återbetalas via kreditering på närmast kommande årsfaktura som erhålles i början av nästkommande år. Ett nattvaktspass krediteras medlemmen med 900 kr.