Vi har en grupp i appen CoBoats (Ålstens Båtsällskap)

I CoBoats kan användarna enkelt och säkert kommunicera med varandra utan att behöva varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från polis och försäkringsbolag. All användarkommunikation sker i slutna grupper där det alltid finns minst en administratör som är ansvarig för medlemmarna i gruppen. 

  • Larma snabbt alla vid olyckor, brott, brand m.m.
  • Kommunicera med en eller flera utan att behöva mottagarnas mobilnummer eller e-post​
  • Nyheter och viktig information från Polisen, Sjöräddningen och Kustbevakningen​

Vår grupp är helt fristående från vårt medlemssystem BAS men är ett sätt att kunna kommunicera och informera andra medlemmar.

Ladda ner appen från AppStore eller Google Play och följ anvisningarna.