Det finns möjlighet att förvara vissa båttillhörigheter på avsedd pålats på varvet. Kom ihåg att märka med namn och telefonnummer. Omärkta saker slängs vid vår- och höststädning.

Mastskjulet och Masthyllorna ( i anknytning till 200-bryggan)
Här kan du förvara din mast med tillhörande riggdetaljer. Läs här om placering av master mm.

Båtskjulet (till höger om stora grinden sett från gatan)
I båtskjulets fack 1 och 2 förvaras båttäckningsmaterial som täckningsdetaljer, presenningar, tyngder, stegar, träbockar mm.

Stöttor, bockar och stegar
Efter sjösättning placeras stöttor och bockar ihop på varvsplan. Stegar får ej låsas fast i staketet utan förvaras i båtskjulet.