Under vissa tider är grindarna till området låsta. De öppnas då med nyckeltagg som du som medlem kan köpa.

NYCKELTAGG
Det elektriska grindarna öppnas med en nyckeltagg (nyckelbricka) som läggs mot den elektriska öppnaren invid dörren/grinden som skall passeras. Taggen är personlig och erbjuds till medlemmar i ÅBS. En avgift om 200 kr per tagg tas ut. Om en tagg försvinner kan den lätt spärras så att obehöriga ej kan nyttja den. Anmäl omedelbart om din tagg försvunnit till kansliet. Ny tagg debiteras med 200 kr. Styrelsen förbehåller sig rätten att vid missbruk spärra nyckeltaggen.

Om din nyckeltagg inte fungerar som den skall skicka ett mail till info@alstensbs.nu

Via formuläret nedan kan du som är medlem i ÅBS beställa nyckeltagg.

När kansliet har fått beställningen skickas nyckeltaggen tillsammans med en faktura till dig.