Vattenkvaliten i hamnen

Vi har låtit undersöka vattenkvalitén vid bastun eftersom Stockholms stad endast utför mätningar vid offentliga bad. Vattenkvalitén klassas som tjänlig. Bad är m.a.o. helt ok!

  • Tjänligt – bakteriehalten är låg och det går utmärkt att bada.
  • Tjänligt med anmärkning – vattnet innehåller lite högre bakteriehalter, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad.
  • Otjänligt – vattnet innehåller höga bakteriehalter och man bör avstå från bad

Information om upptagning
Samtliga medlemmar med varvsplats erhåller n i augusti information från ÅBS hur ÅMT planerat och genomför upptagningen av våra båtar. Generell information finns på hemsidan under rubriken Hamn och varv/Upptagning