På norra ändan av Färingsö ligger Eldgarnsö som är ett vackert naturreservat. Här har vi vår uthamn i en stilla vik. Vi arrenderar viken tillsammans med Kvarnvikens BS. Det är lätt att ta sig hit. Följ bara farleden mot nordväst förbi Hässelby, Färingsölandet och Eldgarnsö. När farleden svänger söderut vid Eldgarnsö ligger viken om babord. Den är skyddad för alla vindar utom hård västlig. Distansen är c:a 12 Nm.

På vikens norra sida vinkelrät ut finns en pontonbrygga. Den är i huvudsak reserverad för ÅBS och KBS båtar med klubbstandert. Oftast ligger man på dess insida med plats för ett tiotal båtar. På utsidan av pontonen, mot norr ligger ett par stora bojar och här kan minst fyra båtar förtöja mot bryggan. Det finns ytterligare pontonbryggor längs stranden och fasta bryggor på sydsidan mot berget.

Det är bra ankarbotten i hela viken och lätt att förtöja mot pontonen. Det finns grillplats, bord och bänkar, samt en liten badstrand som 2008 fick ett nytt pråmlass sand. Ingen sophantering finns.

Har man spring i benen finns en märkt vandringsled och det finns fina stigar i skogarna runt omkring. På 15 minuters promenadavstånd ligger en bondgård med djur.

Seglare med höga master får se upp för Nockebybron på vägen till Norrsundet. Seglingsfri höjd vid stängd bro är 12m.

Öppningstider Nockebybron