Här finner du information kring avgifter och depositioner. Hamn- respektive varvsplats hyrs ut till medlem i ÅBS i mån av plats. Kötiden är för närvarande 8-10 år för hamnplats, 6 – 8 år för varvsplats och upp till 2 år för segeljolle/kajak. Ansökan Medlemsskap

Fakturering av avgifter (både hamn- och varv) sker normalt i januari varje år och fakturan skickas via mail. För att återbetalning ska ske av fakturerade avgifter skall uppsägning ske senast 1 april avseende Hamnplats samt 15 juli avseende Varvsplats. Glöm inte att betala din medlemsavgift. I vårt kösystem är det antalet år som medlem som avgör vilken plats man har i väntelistan. Ej betald medlemsavgift gör att du riskerar att behöva bli medlem på nytt med nytt inträdesdatum som följd. Medlemsnumret anger när du blev medlem (ÅrMånDag).

Ålstens Marinteknik (fristående verksamhet från ÅBS) sköter all torr- respektive sjösättning för ÅBS enligt fastställd prislista. Tjänsten faktureras direkt av Ålstens Marinteknik.

Har du frågor om din faktura kontaktar du kansliet via info@alstensbs.nu.

Medlemsavgift
Inträdesavgift                    Årsavgift
Senior 1 000 kr                  350 kr (From det år man fyller 18)
Junior    100 kr                   150 kr

Hamnplatsavgifter / säsong
För en båtplats debiteras bryggplatsens bredd enligt nedanstående:
– 2,5 m    1 550 kr
2,51 – 3,0 m   2 450 kr
3,01 – 3,5 m   3 225 kr
3,51 – 4,0 m   4 775 kr
4,01 – 4,5 m   6 450 kr
4,51 – 5,0 m   8 000 kr
Långsides     8 000 kr

Varvplatsavgifter / säsong
Varvet: Basdebitering (l x b) x 90 kr/m² + 130 kr/påbörjat ton
Båtskjul sommar    2 000 kr + basdebitering
Båtskjul vinter        4 000 kr + basdebitering
Trailerbåt sommar 1 000 kr
Trailer sommar         500 kr
Segeljolle sommar    600 kr
Jolleställ   helår         800 kr
Segelkanot helår       800 kr
Kanot/kajak helår      400 kr

Torr- respektive sjösättningsavgift fr.o.m. 2022-06-01 (faktureras höst och vår av Ålstens Marinteknik)
0 – 1 ton   1 034 kr
1 – 2 ton   1 173 kr
2 – 3 ton   1 315 kr
3 – 4 ton   1 455 kr
4 – 5 ton   1 594 kr
5 – 6 ton   1 735 kr
6 – 7 ton   1 874 kr
7 – 8 ton   2 014 kr

Deposition per år för arbetsplikt & nattvakt
Gäller för seniormedlem (fr.o.m. året man fyller 18 år)
– Hamnplats: Arbetsplikt 900 kr och nattvakt 900 kr
– Trailerbåt : Arbetsplikt 900 kr och nattvakt 900 kr
– Majas plan årsplats: Arbetsplikt 900 kr och nattvakt 900 kr
– Laserjolle- och kajakplats: Arbetsplikt/nattvakt 900 kr
– Varvsplats: Arbetsplikt 900 kr

Medlem kan maximalt ha en deposition på 1 800 kr/år.
Depositionen krediteras på nästa års faktura.

En medlems deposition kvittas genom nattvaktspass (900 kr/pass) och utförd arbetsplikt (150 kr/timme) eller genom en kombination av bägge. Maximal kvittning är 1 800 kr.

Nyckeltagg: 200 kr per nyckeltagg (nyckelbricka)