Här finner du styrelse, valnämnd och revisorer med kontaktuppgifter.

Ordförande
Ingrid Hallbergh-Lyth
Mob: 0739-92 40 16
e-post: ingrid.hallberg.lyth@gmail.com  

Sekreterare
Linus Wahlström
e-post: info@alstensbs.nu

Skattmästare
Pär Ericson
Mob: 070-580 00 00
e-post: info@alstensbs.nu

Varvs- och teknikansvarig
Carl Ejefors
Mob: 070-329 29 62
e-post: info@alstensbs.nu

Hamnkapten
Lars Ohlson
Arb:  08-80 00 90
Mob: 070-580 00 93
e-post: info@alstensbs.nu

Hemsidan, GDPR
Patrik Huldt
e-post: info@alstensbs.nu

Miljöansvarig, Nattvakt och Arbetspass
Bo Albinsson (Suppleant)
Mob: 073-375 73 16
e-post: info@alstensbs.nu

Hamn
Carl-Gustaf Leinar
e-post: info@alstensbs.nu

Suppleant
Magnus Skoog
e-post: info@alstensbs.nu

 Jolle- & kanotansvarig
e-post: info@alstensbs.nu

Valnämnd
Peter Sandstedt
Mob: 0708-61 21 34

Thomas Rapp
Mob: 070-556 43 05

Birger Törnquist
Mob: 070-713 57 79

Revisorer
Lars Gårdö
Gunnar Öhrn
Håkan Hedberg (suppleant)