En god sjösäkerhet är grundläggande för en säker, trygg och behaglig tillvaro till sjöss. Här samlar vi lite information om hur man kan göra för att skapa juste en sådan trygghet när man är ute med sin båt.

Utrustning som är bra att ha i båten.

  • Ankra förtöja, ta sig fram etc:
    Åror/paddel, båtshake, linor, fendrar, ankare, reservankare, segel beredda att hissas/rulla ut, reservmotor (för motorbåtar som inte kan ros).
  • Navigera och planera:
    Sjökort (papperssjökort i reserv om digitalt sjökort används), kikare, kompass, navigator, sjökortsplotter, mobil med navigationsapp, utrustning för att mäta kurs och distans i papperskort, radiomottagare, mobiltelefon, dator med internet.
  • För att höras och synas:
    Signalhorn, radarreflektor, AIS (helst transponder), lanternor, ficklampa, pannlampa med extra batterier.
  • Reparationsutrustning:
    Kniv, öskar, verktyg, reservdelar, reservbränsle, pluggmaterial som fungerar i skadade bordgenomföringar, elsäkringar, smörjmedel, rostlösande olja, fuktskyddsspray, tejp, segelsömnadsutrustning, utrustning för att kapa wire.
  • Brand:
    Brandfilt, hink med lina, handbrandsläckare (minst en 2-kilos pulversläckare), lock för att kväva brand i en stekpanna med brinnande olja.
  • Personskador:
    Första förband, sårtvätt, isolerfiltar, sjösjuke medicin, solskyddsfaktor.
  • Säkerhetsutrustning
  • Kläder

Här finner du länkar till olika informationsblad som kan hjälpa dig till en bättre sjösäkerhet för dig och din besättning.

Egen kontroll av båten
Barnens livräddningsskola
Lägg till säkert
Ett säkert båtliv
Brand- och stöldförebyggande råd