Ålstens Båtsällskap värnar om säkerhet och miljön i hamn en och på varvet. Här finner du föreskrifter kring båtbottnar, miljöstation, el, parkering och brand.