Brand: Det finns ett antal brandsläckare och vattenslangar på området. Informera dig om var dessa finns och hur de fungerar.


Spill av olja eller andra kemikalier på marken: Absorptionsmaterial att använda finns i lådan vid mastkranen. De uppsugna vätskorna och absorptionsmaterial ska lämnas till miljöstation. Meddela miljöansvarig om ni använt absorptionsmaterial.
Utsläpp av ex. drivmedel i vattnet: Länsar att använda finns i lådan vid mastkran. Dessa ska användas vid utsläpp i vatten (eller på land) som kan påverka miljön. Länsarna är i längder om 3 meter och flera kan kopplas ihop vid behov.

Vid eventuella utsläpp som kan ha miljöpåverkan kontakta:

  • SOS Alarm på nr 112.
  • Kustbevakningen (Nacka Strand) nr 08-789 79 94.
  • Kommunens miljöförvaltning nås på tel: 08-508 28 800.
  • Miljöansvarig i ÅBS:s styrelse är Bo Albinsson tel: 0733-757316.