Inom ÅBS hamn- och varvsområde finns Gula Huset, Grindstugan och Bastun som medlemmar kan låna. Dessutom finns Ålstens Marin Teknik AB, Ålstensmacken och Restaurang Bryggan, men dessa ingår inte i ÅBS verksamhet.

Sjöscouterna Drakarna har en del av sin verksamhet i och på ÅBS lokaler och område. Scouterna har haft sina båtar och bedrivit sin verksamhet här sedan början av 1950-talet. Kåren har som syfte att bedriva god ungdomsverksamhet och har sina båtar i hamnen sommartid och på varvet vintertid.

ÅBS har även en kajaksektion med kajakställ och det finns också en anpassad låg brygga för i- och urstigning.

Det finns ett stort antal segeljollar på varvsområdet. På sena eftermiddagar och kvällar är det ofta full aktivitet då alla gemensamt är ute och seglar.

Parkering
Det är skyltat var det är möjligt att parkera under sommarperioden. Övrig tid måste hänsyn visas för arbete med torr- och sjösättning. Vid längre parkeringstid lämna gärna ett kontaktnummer synligt.