Ålstens Marinteknik (ÅMT)
drivs av Marika och Benny Fossli och ligger i anslutning till västra delen av området.

ÅMT är en från ÅBS helt fristående verksamhet. De har egna lokaler och varvsyta i den västra delen av området och, förutom normal varvsverksamhet med reparationer och service, har ÅMT ansvar för torr- och sjösättning av medlemmarnas båtar på uppdrag av ÅBS styrelse.

Länk till ÅMTs hemsida: ÅMT