Bastun ligger förtöjd vid 400-bryggan och bokas av medlemmar med din nyckeltagg på en digital bokningstavla inne i Gula Huset.

Bokningsregler
– ÅBS-medlem bokar bastun ifrån bokningstavlan i Gula Huset med hjälp av giltig nyckeltagg.
– Endast ÅBS-medlem har rätt att boka bastun. Det är tillåtet att ha med gäster som ej är medlemmar. Bokande ÅBS-medlem är ansvarig för att ordningsreglerna följs.
– Varje pass omfattar två timmar.
– Entrédörren till bastun kan endast öppnas med den nyckeltagg som användes vid bokningen.
– Bastun kopplas automatiskt på 60 minuter före bokat pass och stängs automatiskt efter passet.
– Entrédörren kan öppnas när passet börjar.
– Kom i tid till ditt bastupass. Har du inte påbörjat ditt pass senast 60 minuter efter starttid låses bastun och aggregatet stängs av.
OBS! Glöm inte att ta med nyckeltaggen ut om du går ut från bastun. Nyckeltaggen behövs för att komma in igen!

Ordningsregler
– Inga skor inne i bastun
– Sitt på en handduk/sittunderlag i bastun, aldrig direkt på laven.
– För extra ånga får enbart färskvatten hällas på stenarna. Ta med färskvatten innan bastubadet för att undvika frestelsen att ta vattnet direkt från sjön..
OBS! Vid bad i golvluckan i omklädningsrummet måste luckan hakas upp då den annars kan skada dig vid vågskvall.
– Tänk på att bastun ligger nära våra grannar. Undvik hög volym.
– Gör rent efter dig, golv, lavar m.m.
– Ta med badkläder och sopor efter dig. Soptunna finns vid varvsgrinden.
– Se till att glasdörren till bastun är stängd efter avslutat pass.
– Se till att luckan i golvet i omklädningsrummet är stängd när du går.
– Se till sist så att entrédörren stängs och går i lås.

På bokningstavlan och i bastun finns även boknings- och ordningsregler att läsa.

I bastun finns dusch och en lucka i golvet så att man kan bada i Mälaren utan att gå ut. Vill du bada ute så finns en stege på utsidan av flotten. OBS dörren låser sig automatiskt så glöm inte att ta med din nyckeltagg då du lämnar bastun.

Det är den som bokat bastun som är ansvarig för att man följer de regler och instruktioner som finns anslagna i bastun.